Thoughts from Jessica

Thoughts are both written in English and Dutch

About Jessica

I am Jessica, co-founder of ‘thoughts from us’ and live in Utrecht, the Netherlands. I source energy from my work, politics, museums, food, reading and spending time with people close to me. Currently, I work as an organizational consultant with GalanNXT, and support public institutions with change management in order to strengthen their position and people. It has caught my attention that a large group of vulnerable people are depending on even so vulnerable organizations. It is therefore my personal mission to contribute my energy and time to strengthen these organizations in order for them to work towards a sustainable future.

Source of Inspiration

I have chosen the book ‘Good to Great’ by Jim Collins as my source of inspiration. The book starts with the statement ‘good is the enemy of great’. As people, we can keep ourselves from growing by contenting ourselves with the ‘good’ we already have and not wanting to grow into the ‘great’. To me, the ‘great’ stands for sustainable growth and not for perfectionism or increase in size or capital.

Inspirational Takeaway

I find that organizations often start with designing their vision and strategy (the what) and only then start considering the people (who). Collins states that it is better to turn this around: ‘First make sure you have the right people onboard and only then should you determine the end station’.

Daily Life Application

This takeaway to me emphasizes the importance of empowering people within their talents and creativity. Organizations are ultimately a collection of people. You can put such beautiful plans on paper, but in the end it is the people who need to put in the work. When working with my clients I always emphasize this thought. On a personal level I apply this lesson by gathering people around me who complement and keep me focused.

To me, the ‘great’ stands for sustainable growth and not for perfectionism or increase in size or capital.

Talent & Success

I often succeed with clients to create the awareness that real changes are ultimately driven by the people themselves, and not by a new design or strategy. On a personal note, I am grateful that I am more and more able to gather people around me who keep me focused and alert. A talent that helps me with this is my curiosity and eagerness to learn. I have an intrinsic motivation to grow and seek for people that can support me in this journey.

Challenge & Difficulties

My biggest pitfall is my thirst for speed and fast results. I completely agree with the statement ‘if you want to travel fast, go alone but if you want to travel far, go together’, nevertheless it remains a challenge for me to not go very fast on my own. This results in me achieving small successes in the short term, and at the same time I tend to overlook the creativity and talents of others. So I don’t get as far as I could have if I engaged more people in my work and process.

Over Jessica

Mijn naam is Jessica van der Plas en ik ben één van de oprichters van ‘thoughts from us’. Ik woon in Utrecht en word blij van mijn werk, politiek, musea, eten, lezen en tijd doorbrengen met vrienden en familie. Ik werk als organisatieadviseur bij GalanNXT, waar ik mijn veranderkundige kennis inzet om publieke organisatie te versterken. Ik zie dat veel kwetsbare mensen afhankelijk zijn van kwetsbare organisaties en het is mijn persoonlijk missie om deze organisaties stabieler en toekomstbestendig te maken.

Inspiratiebron

Voor deze blog heb ik het boek ‘Good to Great’ van Jim Collins als inspiratiebron gekozen. Het boek start met de uitspraak ‘het goede is de vijand van het geweldige’. We kunnen ons als mensen namelijk weerhouden van groei, door genoegen te nemen met het ‘goede’ wat we al hebben en niet door te willen groeien naar het ‘geweldige’. Hierbij staat bij mij het ‘geweldige’ voornamelijk voor duurzame groei en niet voor perfectionisme of toename van formaat of kapitaal.

Interessante les of inzicht

Waar organisaties vaak starten met de inrichting, visie en strategie (het wat) om vervolgens de mensen (wie) hierin mee te nemen, stelt Collins dat het beter is om dit om te draaien: ‘Zorg eerst dat je de juiste mensen op je trein hebt zitten en bepaal dan pas het eindstation.’

Vertaling in de praktijk

Deze les benadrukt voor mij het belang van het op een juiste manier inzetten van mensen en hun talenten en creativiteit. Organisaties zijn uiteindelijk een verzameling van mensen. Je kunt nog zulke mooie plannen op papier zetten, maar je moet het met elkaar gaan doen. Bij mijn opdrachtgevers breng ik dit dan ook telkens onder de aandacht. Vanuit persoonlijk perspectief pas ik deze les toe door mensen om mij heen te verzamelen die mij aanvullen en/of scherp houden.

Voor mij staat het ‘geweldige’ voor duurzame groei, niet voor perfectionisme of toename van formaat en kapitaal.

Talent en succes

Bij opdrachtgevers lukt het goed om het bewustzijn te creëren dat echte veranderingen uiteindelijk worden gemaakt door de mensen zelf, en niet door een nieuwe inrichting of strategie. Op persoonlijk vlak lukt het ook steeds beter om mensen om me heen te verzamelen die mij scherp houden. Een talent wat mij daarbij helpt is mijn leergierigheid en nieuwsgierigheid. Ik wil zelf ook graag groeien en ben geïnteresseerd in mensen die mij daarbij kunnen helpen.

Valkuilen en kwetsbaarheid

Mijn grootste valkuil is dat ik erg van tempo en snel resultaat houd. Ik kan me helemaal vinden in de uitspraak ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’, maar het blijft voor mij een uitdaging om niet toch even in mijn eentje heel snel te gaan. Het resultaat is dat ik dan op korte termijn kleine successen kan boeken, maar daardoor mis ik soms ook de creativiteit en talenten van anderen, waardoor ik minder ver kom dan wanneer ik meer mensen in mijn werk zou meenemen.

%d bloggers like this: