Thoughts from Iris

Thoughts are written in both English and Dutch

About Iris

I am Iris, co-founder of ‘thoughts from us’ and living in Tokyo, Japan. I would describe myself as idealistic, curious and energetic. Discovering different places, people and ways of living has always been a source of energy for me. I have lived in eight different countries (Belgium, Singapore, Thailand, Netherlands, USA, Spain, Sweden and Japan) and I am always on the look out for a next adventure or door to present itself. I work for a growing startup with the mission of improving quality of work life in Japanese companies. This is a big change we want to implement, but is it exactly this kind of change I get excited about. Besides my job, I love tennis and coach international children 6 hours a week. On the weekend I enjoy going on hikes, long discovery bike rides through the city, or reading my book. 

Source of Inspiration

My source of inspiration comes from a mentor to me, Dave Mochel. I met Dave during my first summer in Japan, in 2015, when I assisted Dave in his leadership class. From that experience I took so many life lessons but the most impactful one has been the awareness that: You always have a choice. In his book ‘Good Life Practice – Quick start guide to mindful self-regulation’ (which he wrote in 2018) he elaborates exactly on this lesson.

Inspirational Takeaway

Our brains often tell us that we have no choice, that we must do, we need to or we can’t do… yet if we stand still and stop for a minute we are able to realize that we always have a choice. We are always making choices, unconsciously and consciously, but we always choose something. The way we react to a situation, the decisions we make when being presented with options, or when we allow our emotions to take over. In any circumstance we are able to always at least make one of three choices. We can choose to keep spinning, go around and around and not move forward, We can choose to take action, we can do something, and take responsibilities. Or our third option, we can choose to let it go, we can choose to not fuel our anxiety, anger or fear but we can let it go and bring our awareness back to our purpose.

Daily Life Application

On a daily basis to me it is a practice of awareness. Creating awareness of the opportunities around me, the choices I am presented with and realizing that at any moment in time I have a choice. To me this is the point where another mindset of mine comes in namely the idea of dare to take a risk a day. Being aware that I always have a choice and wanting to dare to take a risk a day translates in being aware of my habits, my comfort zone, and my default reaction. Only when I am aware of the choices I make, consciously and unconsciously, can I change course and try something new.

“Creating awareness of the opportunities around me, the choices I am presented with and realizing that at any moment in time I have a choice.”

Talent & Success

I gain energy from trying new things, meeting new people and challenging myself to be better. I am often very aware of the choices that I have and most of the time I am good at just going for it and seeing where it will end. And if the ending is not what I want it to be I will try again. Being able to create the awareness of options I have for small decisions as well as larger decisions is something I have practiced over the years. Generally, what has helped me is that I am a pretty rational person, and have the ability to think logically and organize my thoughts. This often allows me to be aware of the choices I make and feel empowered in my daily choices and life.

Challenge & Difficulties

It is, however, still difficult for me to find a balance between rational thought and emotional feeling. As I am aware that emotions can be viewed as sensations through your body, which you can choose to give attention or not, I often struggle as to when to listen to my gut feeling or my rational thinking. When it comes to making larger choices I often overthink and take a long time to make a decision. I am still trying to figure out the right balance between making conscious decisions and just going with my gut instinct. In the end life can be quite overwhelming when trying to take into account all options I have, so I am in the process of narrowing down my own options.

Over Iris

Ik ben Iris, medeoprichter van ‘thoughts from us’ en ik woon in Tokio, Japan. Ik zou mezelf omschrijven als idealistisch, nieuwsgierig en energiek. Het ontdekken van verschillende plaatsen, mensen en manieren van leven is voor mij altijd een bron van energie geweest. Ik heb in acht verschillende landen gewoond (België, Singapore, Thailand, Nederland, de VS, Spanje, Zweden en Japan) en ik ben altijd op zoek naar een volgend avontuur. Ik werk voor een startup met als missie het verbeteren van de work life balance in Japanse bedrijven. Dit is een uitdagende verandering die we willen doorvoeren en precies het soort verandering waar ik energie van krijg. Naast mijn werk hou ik van tennis en coach ik internationale kinderen 6 uur per week. In het weekend ga ik graag hiken, maak ik lange fiets tochten door de stad of lees ik een boek.

Inspiratiebron

Mijn inspiratiebron komt van een mentor voor mij, Dave Mochel. Ik ontmoette Dave tijdens mijn eerste zomer in Japan, in 2015, toen ik mee werkte aan zijn leiderschapstraining. Vanuit die ervaring heb ik zoveel levenslessen genomen, maar de meest belangrijke was het besef dat je altijd een keuze hebt. In zijn boek ‘Good Life Practice – Quick start guide to mindful self-regulation’ (dat hij in 2018 schreef) gaat hij precies op deze les in.

Interessante les of inzicht

Onze hersenen vertellen ons vaak dat we geen keuze hebben; je moet dit doen, je kan dit niet, je zult dit doen… Maar als we even stilstaan, kunnen we ons realiseren dat we altijd een keuze hebben. We maken altijd keuzes, soms onbewust en soms bewust, maar uiteindelijk kiezen we altijd iets. Dit doen we door de manier waarop we reageren op een situatie, door de beslissingen die we nemen als we opties hebben, of wanneer we onze emoties de overhand geven. In elke situatie zijn we in staat om minstens één van de volgende drie keuzes te maken. Allereerst kunnen we ervoor kiezen om niets te doen en rondjes te blijven lopen, zonder dat we verder komen. We kunnen er ook voor kiezen om actie te ondernemen, iets nieuws te doen en onze verantwoordelijkheid te nemen. Of onze derde optie, we kunnen ervoor kiezen om het te laten gaan. We kunnen ervoor kiezen om onze angst, boosheid of onzekerheid niet te voeden en ons bewustzijn terugbrengen naar ons doel.

Vertaling in de praktijk

Voor mij is deze les een dagelijkse oefening van bewustwording. Het creëren van bewustzijn van de kansen en keuzes in mijn leven én van het feit dat ik op elk moment een keuze heb. Dit gaat samen met een ander idee dat ik zoveel mogelijk probeer toe te passen: dare to take a risk a day. Het besef dat ik altijd een keuze heb en het durven nemen van een risico per dag, vertaalt zich in het bewust worden van mijn gewoontes, mijn comfort zone en mijn standaardreactie. Pas als ik me bewust ben van de keuzes die ik maak, bewust en onbewust, kan ik van koers veranderen en iets nieuws proberen.

“Bewustwording van de opties om mij heen, de keuzes die mij worden voorgelegd en het besef dat ik altijd een keuze heb.”

Talent en succes

Ik krijg energie door nieuwe dingen te proberen, nieuwe mensen te ontmoeten en mezelf uit te dagen om beter te worden. Ik ben me vaak erg bewust van de keuzes die ik heb. En doorgaans ben ik er goed in om voor één keuze te gaan en te zien waar het zal eindigen. Als de uitkomst niet is wat ik wil dat het is, probeer ik het opnieuw. In staat zijn om het bewustzijn te creëren van de opties die ik heb, voor zowel kleine als grote beslissingen, is iets wat ik in de loop der jaren heb geoefend. Wat mij hierbij helpt, is dat ik een vrij rationeel persoon ben. Ik heb het vermogen om logisch te denken en mijn gedachten te organiseren. Hierdoor ben ik me vaak bewust van de keuzes die ik maak en voel ik me sterk in mijn dagelijkse keuzes en leven.

Valkuilen en kwetsbaarheid

Het is voor mij echter nog steeds moeilijk om bij het maken van deze keuzes een evenwicht te vinden tussen rationeel denken en emotioneel gevoel. Ik ben me ervan bewust dat emoties kunnen worden gezien als sensaties door je lichaam, waarbij je kunt kiezen om deze wel of niet aandacht te geven. Het lastige vind ik wanneer ik hier wel aandacht aan moet geven en kan vertrouwen op mijn onderbuikgevoel. Of juist mijn rationele kant aan het woord te laten. Ik merk dan ook dat als het om grotere keuzes gaat, ik veel opties overweeg en lang de tijd neem om beslissingen te maken. Hierin probeer ik steeds de balans te vinden tussen het nemen van rationele beslissingen en het volgen van mijn gevoel. Het blijft een lastige, want wanneer ik al mijn opties probeer mee te nemen, kan het leven nogal overweldigend zijn.

%d bloggers like this: