Thoughts from Berber

Thoughts are written in both English and Dutch

About Berber

I am Berber Wierstra, 29 years old and partner/co-owner of the company Partners in Integriteit. We are a research and consulting firm focusing on integrity issues. Within our company we specialize in researching unwanted behavior in the workplace, with a focus on sexual harassment. I got into this line of work by accident, but by now I can’t imagine doing anything else. Every case we research is unique, because it’s about different people. The most interesting part of my job is figuring out what motivated people to do what they did. I also enjoy the detective side of the work, figuring out what really happened. 

We started Partners in Integriteit about two years ago and I wasn’t convinced I would enjoy being an entrepreneur as much as I do. My family is very entrepreneurial yet I always thought that it was not my cup of tea. Nothing could be further from the truth! I truly enjoy being able to combine work that is so interesting with the business side of things. Entrepreneurship to me is a great adventure. It makes my daily work more fun and challenging. 

Besides my work I am also a yoga teacher, every week I teach at a studio in my hometown Zwolle. My yoga classes are the perfect moment for me too to feel centered and stay balanced.

Source of Inspiration

My source of inspiration is Michelle Obama, so as not to set the bar too high. 😉

Inspirational Takeaway

As you can read in her book (and when listening to her podcast) Michelle Obama is a successful lawyer and as we all know later on she became first lady. What inspires me is the notion that she believes that she didn’t achieve that success despite her modest upbringing and setbacks, but because of it. She is able to acknowledge that the hardship and hurdles along her path made it challenging to achieve success but she also sees the added value of those challenges. The perseverance it takes to approach life with this mindset is super inspiring to me.

Daily Life Application

“Success doesn’t come by itself” is kind of my daily mantra (haha). No joke, I really believe that nothing comes by itself. Whether it’s setting up your own business or becoming a specialist in your field, you just have to work consistently hard and invest in yourself. That’s something that can also bother me a bit about my generation: I have the feeling that many people think that work should be fun all the time and that promotions or success come naturally. I just don’t think that’s how it works. Despite the fact that I think my work and entrepreneurship are fantastic, there are plenty of elements that aren’t so much fun (administration, anyone?), but if you want to achieve something, that’s all part of the deal. A bit of resilience and perseverance, like Michelle Obama, is what you need.

“Success doesn’t come by itself!”

Talent & Success

I am pragmatic and results-oriented, so when I have a goal in mind I can be very focussed and set everything in motion to achieve it. Even if there are setbacks and also if it takes longer than planned. Because of that pragmatism I can adjust my course quite easily, if that means that the goal can then be achieved (or achieved faster).

Challenge & Difficulties

I am quite impatient. I want to go fast and can easily lose interest or get bored (especially if things don’t go my way 😉). Sometimes I have to tell myself that it’s fine if things don’t go exactly as I planned, or that someone else’s way of working can be just as good (or even better!) compared to mine. It can also be challenging for me to work consistently on building up a strong foundation or maintaining a status quo, rather than coming up with new ideas or goals to achieve every other second. 

Over Berber

Mijn naam is Berber Wierstra, ik ben 29 jaar oud en partner/mede-eigenaar van het bedrijf Partners in Integriteit. Dit is een onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op integriteitsvraagstukken. Binnen het bureau hebben we een specialisme in onderzoek naar ongewenste omgangsvormen en seksuele intimidatie. Ik ben dit werk eigenlijk per toeval ingerold, maar kan me inmiddels niet meer voorstellen dat ik iets anders zou doen. Elk onderzoek of elk vraagstuk is weer anders, omdat het over andere mensen gaat. Wat hun beweegredenen zijn, dat is wat me het meest interesseert in het werk. Dat én uitzoeken wat er nou daadwerkelijk gebeurd is. Een beetje speurneuzen is ook wel heel erg leuk! Partners in Integriteit bestaat nu bijna twee jaar en ik had niet gedacht dat ik ondernemen zo leuk zou vinden. Ik kom uit een ondernemersfamilie maar dacht altijd dat dit niet mijn ding was. Niks blijkt minder waar! Ik vind het heel gaaf om inhoudelijk leuk werk te hebben dat ik ook nog helemaal kan inrichten zoals ik het wil. Ondernemen is voor mij een groot avontuur en een ontdekkingstocht en dat maakt mijn dagelijkse werkzaamheden nog leuker en uitdagender. 

Naast mijn werk ben ik ook yogadocent, elke week geef ik yin yogales bij een hele fijne studio in mijn woonplaats Zwolle. Voor mezelf is dat ook een goed ijkpunt iedere week om een beetje in balans te blijven ten opzichte van mijn soms hectische werk. 

Inspiratiebron

Mijn inspiratiebron is Michelle Obama, om de lat niet al te hoog te leggen. 😉

Interessante les of inzicht

Zoals je kunt lezen in haar boek (en inmiddels ook kan beluisteren in haar podcast) is Michelle Obama een succesvol advocaat en later natuurlijk first lady geworden. Ik vind het heel bijzonder om te lezen dat zij dit succes zelf niet ziet als iets dat zij ondanks haar bescheiden achtergrond en tegenslagen heeft bereikt, maar dankzij. Dat je dus bij alles wat het moeilijker maakt om je doel te bereiken of je ambities waar te maken, ook ziet hoeveel je dat brengt. Dat doorzettingsvermogen inspireert mij enorm. 

Vertaling in de praktijk

‘Succes komt niet vanzelf’ is een beetje mijn mantra haha. Zonder gekheid, ik geloof er echt in dat niets vanzelf komt. Of het nou het opzetten van een eigen bedrijf is of specialist worden in je vakgebied; daarvoor moet je gewoon consequent hard werken en investeren in jezelf. Dat kan me ook wel een beetje storen aan mijn generatie: ik heb het idee dat veel mensen vinden dat werk continu leuk moet zijn en dat promoties of goede voorwaarden vanzelf komen. Zo werkt het volgens mij gewoon niet. Ondanks dat ik mijn werk en het ondernemerschap fantastisch vind, zijn er ook genoeg elementen die niet zo leuk zijn (administratie, anyone?), maar als je iets wilt bereiken, dan hoort dat er allemaal bij. Een beetje veerkracht en doorzettingsvermogen, zoals dat van Michelle Obama, heb je daarbij wel nodig.

“Success komt niet vanzelf!”

Talent en succes

Ik ben pragmatisch en resultaatgericht, dus als ik een doel voor ogen heb dan kan ik heel goed focussen en alles in gang zetten om dat te bereiken. Ook als er tegenslagen zijn en ook als het langer duurt dan gepland. Door dat pragmatisme kan ik mijn koers vrij makkelijk bijstellen, als dat betekent dat het doel dan wél (of sneller) bereikt kan worden. 

Valkuilen en kwetsbaarheid

Van nature ben ik wel vrij ongeduldig. Ik wil snel gaan en kan gauw mijn interesse verliezen of verveeld raken (zeker als de dingen niet op mijn manier gaan 😉). Ik moet mezelf soms echt vertellen dat het prima is dat de dingen niet precies gaan zoals ik me ze had voorgesteld en dat de werkwijze van een ander net zo goed (of zelfs beter!) kan zijn dan die van mijzelf. Het is daarnaast ook mijn uitdaging om consequent en consistent te blijven werken aan de basis en niet continu nieuwe plannen of doelen te verzinnen.   

%d bloggers like this: